تصویر ذهنی از دیدگاه پل ژاگو

 

 

 

 

 

تصویر ذهنی از نگاه "پل ژاگو"

"پل ژاگو" می گوید :

هر گاه  تصور  کنی که شکست خورده ای ، پس شکست خورده ای.

هر گاه  تصور  کنی  که شهامت نداری ،  شهامت نخواهی داشت .

اگر در پی  پیروزی هستی  با این   تصور که  نمی توانی ،

 تقریبا در استانه ی شکست هستی .

هر گاه  تصور  کنی که بازنده می شوی ،  پس بازنده می شوی .

در دنیای بیرون

 توفیق با اراده ی انسان آغاز می شود

و تمامش تصویر ذهنی است .

اگر تصور کنی که دارای شان و مرتبه ای نازل هستی ، پس این چنین خواهی بود  .

تو در صورت اطمینان از خودت

 قادر خواهی بود جایزه را برنده شوی .

مبارزات زندگی همواره به سود انسانهای قوی به پایان نمی رسد.

بلکه کسی برنده است که معتقد است : می تواند .

...

"کاترین پاندر"

در رابطه ی بین "خواست "  و " تصور"  می گوید :  "مراقب باش تا به تفاوت بین خواستن و تصورت  پی ببری . زیرا گاهی این دو در جنگ هستند  و تو نمی دانی و همین باعث شکست در دست یابی به بسیاری از هدف هایت  می شود ." 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید